Αναγνώστες

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου για την Παιδεία για τα Μέσα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης σε θέματα Παιδείας για τα μέσα, θα προσφερθούν βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Δημοτικού (Α’- Στ’ τάξης) και Γυμνασίου (Α’ – Γ’ τάξης).

Τα βιωματικά εργαστήρια θα προσφέρονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης σε παγκύπρια κλίμακα. Τα εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιούνται σε μαθητές ενός τμήματος σε 2 συνεχόμενες διδακτικές περιόδους, σε αίθουσα του σχολείου όπου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηχεία και βιντεοπροβολέας. Οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες.
Τα θέματα των βιωματικών εργαστηρίων στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών και των μηνυμάτων που μεταδίδουν. Στο Συνημμένο 1 μπορείτε να δείτε σύντομη περιγραφή των βιωματικών εργαστηρίων για κάθε τάξη.
Η προσφορά των βιωματικών εργαστηρίων θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο 2015 και θα διαρκέσει μέχρι και τον Μάιο 2016. Για την περίοδο αυτή, θα μπορούν να προσφερθούν σεμινάρια σε 40 σχολεία (20 Δημοτικά και 20 Γυμνάσια). Το σχολείο μας έχει υποβάλει αίτηση και αναμένει απάντηση. Με την υποβολή της αίτησή μας, αναμένεται ότι θα επικοινωνήσει μαζί μαςλειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για οριστικοποίηση ημέρας και ώρας του σεμιναρίου.
Η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε τη Δευτέρα 9/11/15 ηλεκτρονικά από το Διευθυντή του σχολείου, μέσω της ιστοσελίδας www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την Κατηγορία «Εξειδικευμένα σεμινάρια»). 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

Περιγραφή βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές νια την Παιδεία για τα Μέσα

Α'-Γ' τάξη δημοτικού
Το μάθημα αποσκοπεί, να βοηθήσει τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά σχετικά με τις λειτουργίες των μέσων ενημέρωσης και του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτά, μέσα από τη μελέτη και
θέση να:
·         Αναφέρουν τον στόχο/σκοπό συγκεκριμένων διαφημίσεων.
·         Εντοπίζουν το προϊόν της διαφήμισης.
·         Εντοπίζουν την ομάδα πληθυσμού στην οποία απευθύνονται οι διαφημίσεις (target market).
·         Χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο που αφορά στη διαφήμιση (Μ.Μ.Ε., προϊόν, ομάδα
πληθυσμού, καταναλωτής, μήνυμα).
Δ'-Στ1 τάξη δημοτικού
Μέσα από διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά συζητούν μηνύματα μέσα από διαφημίσεις ειδικά
σε θέση να:
·         Εντοπίζουν το προϊόν της διαφήμισης.γραπτό κείμενο, ήχοι- μουσική επένδυση).
·         καταναλωτικό κοινό.
·         Μετατρέπουν μία διαφήμιση σε σύντομη ιστορία.
·         Εκφράζουν   άποψη   σχετικά   με   το   γιατί   τα   στερεότυπα   των   φύλων   μπορούν   να   είναι
περιοριστικά.
·         Δημιουργούν στο χαρτί μία διαφήμιση αναφέροντας το προϊόν που διαφημίζουν, τους ήρωες,
·         δικαιολογούν τις επιλογές αυτές.
·         Γράφουν το σενάριο μίας διαφήμισης.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ 2 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

clip_image002
ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ
(Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σημειώστε με ü) : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ :

Οδός: Ασίνου
Αρ. 1   Ταχ. Κώδικας: 2777  Δήμος/Κοινότητα: Νικητάρι
Επαρχία Λευκωσία
Εmail: dim-asinou-lef@schools.ac.cy

Όνομα Διευθυντή/ντριας ή διευθύνοντος προσώπου στην περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης:
Μιχάλης Μιχαήλ Τηλ.99573091

Στοιχεία υπεύθυνου συντονιστή εθελοντικού έργου:
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Μυλόρδου Ιδιότητα: Δασκάλα Τηλ.22874633
2
Αριθμός εθελοντικών έργων που υποβάλλονται: Επισυναπτόμενο υλικό ( Σημειώστε με √ ):


CD
/DVD (αριθμός: 1)
Φωτογραφίες ( (συνολικός αριθμός: 18)
Βιβλίο
Άλλο.....................................................................


ΒΕΒΑΙΩΣΗ: Βεβαιώνω ότι έχω μελετήσει τους όρους του διαγωνισμού όπως καταγράφονται στον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ):
Μετά από συνεννόηση με τους γονείς, δίνω την έγκριση μου όπως το ΠΣΣΕ αξιοποιήσει και προβάλει το
οπτικοακουστικό υλικό του σχολείου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ΝΑΙ ΟΧΙΜιχάλης Μιχαήλ
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/ντριας ή διευθύνοντος προσώπου στην περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ημερομηνία υποβολής εντύπου συμμετοχής: 29/6/2015
Υπογραφή
[σφραγίδα σχολείου]
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αιτήσεις (ή/και το υλικό) αποστέλλονται στο ΠΣΣΕ:
σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος,
Λευκωσία ή
μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@volunteerism-cc.org.cy με σαφή αναφορά στον
τίτλο του μηνύματος « Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός » 1/1
clip_image004
clip_image006
clip_image008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
ΕΝΤΥΠΟ II ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γενικές Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου:
• Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά
ευανάγνωστα.
• Το έντυπο συμπληρώνεται βάσει του ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο οποίος αποστάληκε σε όλα τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και καταγράφει την φιλοσοφία του προγράμματος, κατευθυντήριες γραμμές,
τους όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού.
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αναβίωση της ιστορίας των σχολείων της περιοχής μας, από την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου, μέσα από την έρευνα των μαθητών και τις μαρτυρίες των παλαιών μαθητών.

2. ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ~

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
19

4. ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ:
Υφιστάμενου Κοινωνικού ή Φοιτητικού Ομίλου
ΝΑΙ Τάξη Ε ΄Καθορίστε: τηξξΤτξηκξηψξ
ΟΧΙ
Νέας ομάδας που δημιουργήθηκε Καθορίστε: Οι παλαιοί μαθητές των σχολείων Ποταμίου, Νικηταρίου, Βυζακιάς και Κανναβιών-Αγ. Ειρήνης

5.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ
§ ΤΟΜΕΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ [Σημειώστε με √ ]
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
§ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
§ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
§ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
§ ΑΛΛΟ (καθορίστε)................................................................................................ 1/3
clip_image009
clip_image008[1]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΟΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
clip_image010
7. ΧΩΡΟΣ/ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΒΥΖΑΚΙΑΣ, ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ
8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (μέχρι 150 λέξεις).
Περιγράψτε τη βασική ιδέα του έργου, τον τρόπο υλοποίησης, τον τρόπο εμπλοκής των συμμετεχόντων κ.ά.
Κατά την παρούσα σχολική χρονιά οι μαθητές της Ε΄τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου διεξήγαγαν την ερευνητική εργασία με τίτλο: «Η ιστορία των σχολείων της περιοχής μας: από την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου».
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η συλλογή στοιχείων για τα δημοτικά σχολεία των κοινοτήτων μας και η καταγραφή της ιστορίας λειτουργίας των δημοτικών σχολείων της περιοχής μας.
Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου άρχισε τη λειτουργία του τη σχολική χρονιά 2009-2010. Με την
εργασία αυτή οι μαθητές ήθελαν να γνωρίσουν τα δημοτικά σχολεία των κοινοτήτων τους και να τα συνδέσουν με το κτήριο στο οποίο φοιτούν τώρα. Οι μαθητές αφού μελέτησαν σχετική βιβλιογραφία, επισκέφθηκαν με εκπαιδευτικούς το Κρατικό Αρχείο και συγκέντρωσαν στοιχεία για τη λειτουργία των παλιών μας σχολείων. Στη συνέχεια μελέτησαν τα παλιά μητρώα που υπάρχουν στο σχολείο και τέλος ξεχύθηκαν στις κοινότητές τους, φωτογραφίζοντας τα παλιά κτήρια, παίρνοντας συνεντεύξεις από γιαγιάδες και παππούδες και ψάχνοντας σε παλιά ντουλάπια και συρτάρια για παλιές αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς εκδόθηκε από το σχολείο μας το βιβλίο «Η ιστορία των σχολείων Νικηταρίου, Βυζακιάς, Ποταμίου και Κανναβιών». Στόχος μας είναι την αρχή της ερχόμενης σχολικής χρονιάς να καλέσουμε τους παλιούς μαθητές να σμίξουν με τους νέους μαθητές με σκοπό να παρουσιάσουμε το βιβλίο, μέσα από ζωντανές παρουσιάσεις των μαθητών-παλαιών και νέων. Στο τέλος της εκδήλωσης θα τιμήσουμε όλους τους παλιούς μαθητές που συμμετείχαν με τις μαρτυρίες τους στην έκδοση του βιβλίου.
1..................................................................... 3............................................................................
2....................................................................... 4............................................................................
10. ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ:
Τα παιδιά ερεύνησαν και κατέγραψαν την ιστορία των παλιών δημοτικών σχολείων των κοινοτήτων τους. Κατάφεραν να βρουν στοιχεία που δεν γνώριζε κανένας επίσημος φορέας (κοινοτικό συμβούλιο, σχολική εφορεία) και να τα εκδώσουν σε ένα μικρό βιβλιαράκι. Πήραν επίσης συνεντεύξεις από παππούδες και γιαγιάδες όταν ήταν οι ίδιοι μαθητές μεταφέροντάς μας σε μια διαφορετική εποχή. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά του σχολείου μας προς την τοπική κοινωνία, αφού όχι μόνο ανακαλεί στη μνήμη παλαιότερων παλιές ιστορίες και συναισθήματα, αλλά καταθέτει και την ιστορική ταυτότητα των δημοτικών μας σχολείων, φέρνοντας κοντά τη νέα με την παλαιά γενιά.
9. ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ (οργανωμένα σύνολα, φορείς) ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

1. Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασίνου
2. 2. Κοινοτικό Συμβούλιο Βυζακιάς 3. Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμίου
4. Κοινοτικό Συμβούλιο Νικηταρίου 5.Κοινοτικό Συμβούλιο Κανναβιών 6. Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου
Εξηγήστε τον τρόπο εμπλοκής:
Όλοι οι πιο πάνω φορείς βοήθησαν τα παιδιά στην αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών για τα παλιά δημοτικά σχολεία των κοινοτήτων. Τα Κοινοτικά Συμβούλια ξενάγησαν τα παιδιά στους χώρους των παλιών κτηρίων και γνώρισαν στους μαθητές μας παλιούς μαθητές-κάτοικους των χωριών- που έδωσαν τις δικές τους μαρτυρίες στα παιδιά. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια λειτουργών του Κρατικού Αρχείου στην αναζήτηση σημαντικών στοιχείων για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των σχολείων μας.
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων και η Σχολική Εφορεία βοήθησαν επίσης και οικονομικά στην έκδοση του τελικού βιβλίου από το σχολείο μας.

2/3
clip_image012
clip_image013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΟΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
clip_image015
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟ
11. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ;

Όλοι οι μαθητές (98) και εκπαιδευτικοί (12) του σχολείου μας, αλλά και οι κάτοικοι των κοινοτήτων Νικηταρίου, Βυζακιάς, Ποταμίου και Κανναβιών, παλαιοί μαθητές των σχολείων μας.
Εξηγήστε:
Με το βιβλίο αυτό όχι μόνο οι μαθητές του σχολείου μας, αλλά και οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας διάβασαν και έμαθαν την ιστορία λειτουργίας των δημοτικών σχολείων της περιοχής μας και αναβίωσαν παλιές εμπειρίες ως μαθητές. Το βιβλίο μας δωρίθηκε επίσης σε όλες τις κοινοτικές βιβλιοθήκες της περιοχής μας, και μέρος του δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο.12. ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΛΛΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (μαθητές/φοιτητές);
Οι συγκεκριμένοι μαθητές έμαθαν τη σημασία αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής μιας ιστορικής έρευνας. Συνειδητοποίησαν την αξία της καταγραφής της ιστορίας ενός τόπου. Όμως περισσότερο, ήρθαν σε επαφή με τους παππούδες τους, μαθαίνοντας για τα μαθητικά τους χρόνια, προκαλώντας παλιές θύμισες πολύ διαφορετικές από ότι οι ίδιοι ζουν σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαφορετικότητα τα παιδιά κατανόησαν και αγάπησαν τους παππούδες τους και αντιστρόφως.13. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΑΛΕΙ Η ΔΙΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ;

Οι ίδιοι οι μαθητές έχουν ετοιμάσει κείμενα για την έρευνά τους τα οποία δημοσιεύτηκαν στον έντυπο τύπο (Φιλελεύθερος
2/5/15, Χαραυγή- 30/4/15, Πολίτης – 10/5/15, Σημερινή – 7/5/15)
- Έχουν δημοσιευτεί επίσης ρεπορτάζ της όλης εργασίας μας στο Φιλελεύθερο (9/5/15) και στη Σημερινή (10/5/15)
- Το βιβλιαράκι έχει διανεμηθεί σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας, τους παλιούς μαθητές των σχολείων που συνεργάστηκαν με τα παιδιά καθώς σε τοπικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.


14. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ;
Έχει τονιστεί ότι η έκδοση του βιβλίου καθώς και η ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας μας ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μαθητών-νέων και παλαιών- και εκπαιδευτικών σε εθελοντική βάση και από τον ελεύθερο τους χρόνο. Με την παρουσίαση του βιβλίου θα καταφέρουμε να σμίξουμε την παλαιά γενιά μαθητών με τη σύγχρονη γενιά συνεργαζόμενοι μέσα από τις ζωντανές παρουσιάσεις που καταμαρτυρούνται στο βιβλίο.


Συνημμένα (σημειώστε ότι ισχύει):

CD/DVD) (αριθμός: 1 )
Φωτογραφίες (συνολικός αριθμός:12)
Βιβλίο
Άλλο ......................................

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Συντονιστή έργου
Γεωργία Μυλόρδου
clip_image017
Υπογραφή
3/3
clip_image019
clip_image021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΟΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
ΕΝΤΥΠΟ II ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γενικές Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου:
• Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά
ευανάγνωστα.
• Το έντυπο συμπληρώνεται βάσει του ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο οποίος αποστάληκε σε όλα τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και καταγράφει την φιλοσοφία του προγράμματος, κατευθυντήριες γραμμές,
τους όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού.
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κυπριακά Κάλαντα και Αναπαράσταση Λαζάρου στις κοινότητες Νικηταρίου, Ποταμίου, Βυζακιάς, Κανναβιών, Αγίας Ειρήνης

2. ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ~

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
98

4. ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ:
Υφιστάμενου Κοινωνικού ή Φοιτητικού Ομίλου
ΝΑΙ Όλο το σχολείο
ΟΧΙ
Νέας ομάδας που δημιουργήθηκε Καθορίστε: δάσκαλοι και γονείς των μαθητών

6.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ
§ ΤΟΜΕΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ [Σημειώστε με √ ]
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
§ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
§ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
§ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ
§ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
§ ΑΛΛΟ (καθορίστε)................................................................................................ 1/3
clip_image006[1]
clip_image013[1]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΟΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
clip_image010[1]
7. ΧΩΡΟΣ/ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου, Κοινότητες Νικηταρίου, Ποταμίου, Κανναβιών, Βυζακιάς, Αγίας Ειρήνης
8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (μέχρι 150 λέξεις).
Περιγράψτε τη βασική ιδέα του έργου, τον τρόπο υλοποίησης, τον τρόπο εμπλοκής των συμμετεχόντων κ.ά.
Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2009-2010, σηματοδοτώντας έτσι και το οριστικό κλείσιμο των δημοτικών σχολείων στις κοινότητες Βυζακιάς, Νικηταρίου και Ποταμίου. Είναι χτισμένο στον κεντρικό δρόμο προς Βυζακιά και φιλοξενεί παιδιά από τις γειτονικές κοινότητες Ποταμίου, Βυζακιάς, Νικηταρίου, Αγ.Γεωργίου (Καυκάλου), Κανναβιών- Αγ. Ειρήνης, Κουτραφά.
Στόχος του έργου αυτού ήταν η αναβίωση και η διατήρηση παραδοσιακών εθίμων στις κοινότητές μας οργανωμένες από το σχολείο. Συγκεκριμένα όλα τα παιδιά του σχολείου μας συμμετείχαν σε εθελοντική βάση σε δύο δραστηριότητες. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την παραμονή Χριστουγέννων (24/12/2014) όπου τα παιδιά σε ομάδες με τη συνοδεία δασκάλων και γονιών (μελών του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων) γύρισαν όλα τα χωριά μας και τραγούδησαν τα κυπριακά κάλαντα. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο του Λαζάρου (4/4/2015) όπου τα παιδιά μαζί με δασκάλους και γονείς «είπαν» το Λάζαρο από πόρτα σε πόρτα σε όλες τις κοινότητες μαθητών του σχολείου μας.
Με το έργο αυτό συνεργαστήκαμε δάσκαλοι, μαθητές γονείς για να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση για δύο παραδοσιακά έθιμα της Κύπρου, συνδέσαμε το σχολείο μας με όλες τις κοινότητες, συγκινήσαμε και συγκινηθήκαμε από την αγάπη τους και ταυτόχρονα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για την ευημερία των μαθητών του σχολείου μας, βοηθώντας διακριτικά τις οικογένειες τους να' χουν τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο και πασχαλινό τραπέζι. Μέρος των χρημάτων μαζί με επιχορήγηση από τη Σχολική Εφορεία Ασίνου και το Σύνδεσμο γονέων του σχολείου μας χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πέργολας στην αυλή του σχολείου μας.
1..................................................................... 3............................................................................
2....................................................................... 4............................................................................
10. ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ:
Το έργο αυτό είχε τριπλό στόχο. Πρώτα, τη διατήρηση παραδοσιακών εθίμων στις κοινότητές μας . Δεύτερο τη συνεργασία όλων των φορέων για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσα από εθελοντική εργασία μαθητών για την ευημερία άπορων μαθητών του σχολείου μας. Τέλος να επιβραβεύσει τα παιδιά τιμώντας τα σε ειδική εκδήλωση αλλά και υλοποιώντας αίτημα τους για κατασκευή πέργολας στην αυλή του σχολείου μας.
9. ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ (οργανωμένα σύνολα, φορείς) ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

1. Διδασκαλικός Σύλλογος Περιφερειακού Δημοτικού Ασίνου 2. Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων
3. Κεντρικό μαθητικό Συμβούλιο Περεφ. Δημ. Ασίνου 4. Κοινοτικό Συμβούλιο Βυζακιάς
5. Κοινοτικό Συμβούλιο Κανναβιών 6. Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμίου
7. Εκκλησιαστικές Αρχές των κοινοτήτων μας 8. Σχολική Εφορεία Ασίνου
Εξηγήστε τον τρόπο εμπλοκής:
Όλοι οι φορείς 1,2 και 3 συναποφάσισαν για το πρόγραμμα, την υλοποίηση του και τους στόχους. Μετά ενημερώθηκαν τα Κοινοτικά Συμβούλια των κοινοτήτων με επιστολές αλλά και τηλεφωνικά με το πρόεδρο τους, που φρόντισαν για την φιλοξενία των ομάδων δασκάλων-γονιών-μαθητών στις κοινότητες τους. Επίσης οι ιερείς των κοινοτήτων είχαν ενημερωθεί και είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη Κυριακή στο εκκλησίασμα για τις δύο εκδηλώσεις από πόρτα σε πόρτα για να μας περιμένουν στα σπίτια τους. Αργότερα όλοι οι φορείς εμπλάκηκαν με διακριτικό τρόπο στην υπόδειξη των δυσπραγουσών οικογενειών στην αγορά και εξασφάλιση περισσότερων τροφίμων και στη διακριτική διανομή των τροφίμων στις οικογένειες αυτές καθώς και στην κατασκευή πέργολας στην αυλή του σχολείου μας.

2/3
clip_image012[1]
clip_image013[2]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΟΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από το 2005
(Δημοτική, Μέση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2014 - 2015
clip_image015[1]
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
11. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ;

Όλοι οι κάτοικοι των κοινοτήτων Ποταμίου, Νικηταρίου, Βυζακιάς, Αγίου Γεωργίου Καυκάλου, Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης. Επιπλέον πολλές δυσπραγούσες οικογένειες των μαθητών του σχολείου μας.
Εξηγήστε:
Με το οριστικό κλείσιμο των δημοτικών σχολείων στις πιο πάνω κοινότητες, σταμάτησε και η ενεργή συμμετοχή και παρουσία των μαθητών σε εκδηλώσεις της κοινότητας. Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μέσα στο χωριό τους αλλά και μέσα στα σπίτια τους την παρουσία οργανωμένου μαθητικού συνόλου αναβιώνοντας παράλληλα παραδοσιακά έθιμα. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθηθούν οικογένειες μαθητών και για κατασκευή πέργολας στην αυλή του σχολείου μας.12. ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (μαθητές/φοιτητές);
Η συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών ήταν εθελοντική. Είχαν προηγηθεί στο σχολείο οργανωμένες πρόβες για να μάθουν τα παιδιά τα τραγούδια. Στη συνέχεια χωρίστηκαν τα παιδιά σε ομάδες ενώ έγινε καταμερισμός ευθυνών (αρχηγός της ομάδας, ταμίας, βοηθοί). Οι μαθητές έμαθαν πρώτα από όλα έθιμα του τόπου μας. Στη συνέχεια έμαθαν μικροί και μεγάλη τη δύναμη και τη σημασία της ομάδας. Γνώρισαν τους κάτοικους του χωριού τους αφού πήγαν σε κάθε σπίτι, συνομιλώντας με γιαγιάδες και παππούδες αλλά και απόδημους που ήταν εκείνες τις μέρες στο χωριό. Τέλος κατάλαβαν όλοι οι συμμετέχοντες ότι μέσα από τον εθελοντισμό βελτιώνονται και οι ίδιοι ως άνθρωποι.13. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΑΛΕΙ Η ΔΙΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ;
Για το συγκεκριμένο έργο έχουν σταλεί σχετικές ανακοινώσεις από το σχολείο προς τους γονείς. Έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες από τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των κοινοτήτων και μελών του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Επιπλέον έγιναν ανακοινώσεις στις εκκλησίες για τις εκδηλώσεις (Κάλαντα και Λάζαρος) καθώς και παραινέσεις από τους ιερείς για να αγκαλιάσουν όλοι τις εκδηλώσεις βοηθώντας παράλληλα τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν.


14. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ;
Όλο το έργο στηριζόταν στην εθελοντική συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Θέλοντας να τονιστεί το μήνυμα του εθελοντισμού οργανώθηκαν στο σχολείο μας δύο εκδηλώσεις με τη συνεργασία του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων όπου τιμήθηκαν για τον εθελοντισμό τους όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στις πιο πάνω δραστηριότητες.


Συνημμένα (σημειώστε ότι ισχύει):
CD/DVD) (αριθμός: 1)
Φωτογραφίες (συνολικός αριθμός:6)
Άλλο ...........................................
Άλλο ...........................................


Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Συντονιστή έργου
Μιχάλης Μιχαήλ
Υπογραφή.............................................................. 3/3

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Παρέλαση στην Ευρύχου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015, εθελοντές μαθητές από τις τάξεις Δ, Ε και Στ του σχολείου μας συμμετείχαν μαζί με τους δασκάλους που τους συνόδευαν, τη Β.Δ/ντρια κ. Σπυρούλα Χατζηνικολάου, τον κ. Ανδρέα Αλλαγιώτη και την κ. Μαρία Μπεκρή, το διευθυντή του σχολείου καθώς και τους επικεφαλής του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου μας κ. Στέλιο Πολυκάρπου καιι άλλα μέλη του Συνδέσμου, ο οποίος επιχορήγησε και το λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών στην Ευρύχου, στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Ευρύχου.

Μπράβο σ' όλους τους μαθητές μας, που δήλωσαν το παρόν τους και σ' αυτήν την εθνική εκδήλωση. 

Μερικές φωτογραφίες


Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Όταν το παιδί δέχεται βία στο σχολείο: Πώς να το βοηθήσουμε να το αντιμετωπίσει

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ*
Η βία στα σχολεία, ιδιαίτερα στις τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, είναι κάτι σύνηθες. Σύμφωνα με τις έρευνες κάθε χρόνο 30% με 60% των παιδιών γίνονται δέκτες βίαιης συμπεριφοράς από άλλα παιδιά. Η μορφή της βίας μπορεί να είναι λεκτική, δηλαδή να τα κοροϊδεύουν και να τους κάνουν κακόβουλα σχόλια, σωματική, δηλαδή να τα χτυπάνε και συσχέτισης, δηλαδή να τα κουτσομπολεύουν και να διαδίδουν κακές φήμες γι’ αυτά.
Σύμφωνα με τις έρευνες τα παιδιά που δέχονται βία διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά που τα κάνουν πιο ευάλωτα στο πείραγμα και τη σχολική βία. Τα παιδιά που γίνονται δέκτες βίαιης συμπεριφοράς από τους συνομηλίκους τους είναι πιθανό να είναι αδύνατα, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες και να είναι μόνα τους ή να έχουν προβλήματα που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από το σύνολο όπως υπερκινητικότητα, πάχος, γυαλιά μυωπίας και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό που προκαλεί τα άλλα παιδιά να φερθούν άσχημα μπορεί να είναι ένα ή και συνδυασμός των παραπάνω.
Οι επιπτώσεις της βίας είναι αρνητικές για το παιδί, και όσων αφορά στο παρών τους (μπορεί δηλαδή να μη θέλει να πηγαίνει στο σχολείο) αλλά και όσων αφορά στο μέλλον τους (μπορεί να μισήσουν το σχολείο, να έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση σε όλη τους τη ζωή, να είναι μοναχικά και απομονωμένα, να παρουσιάσουν κατάθλιψη ή να χρησιμοποιήσουν και αυτά βίαιη συμπεριφορά στο μέλλον).
Τι μπορείτε να κάνετε σαν γονείς σε σχέση με το σχολείο
 • Ζητήστε από το σχολείο να υπάρχει κάποιος επιστάτης στα μέρη όπου έχουν παρατηρηθεί περιστατικά βίας (μπορεί να οργανωθεί και από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με το σχολείο και να είναι κάποιος γονέας που θα εποπτεύει).
 • Ζητήστε από το σχολείο να ενημερώσει τα παιδιά για τις αρνητικές επιπτώσεις τις βίαιης συμπεριφοράς και να προάγει την ομαδική εναντίωση κατά των περιστατικών βίας.
 • Προτείνετε στη διεύθυνση του σχολείου να εφαρμόσει την τακτική των «δικαστηρίων βίας» (bully courts), όπου θα οργανώνονται συναντήσεις των θυτών και των θυμάτων, παρουσία δασκάλου, όπου θα συζητούν για το περιστατικό, τα συναισθήματα τους και τις επιπτώσεις του περιστατικού.
Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας
 • Να το παρηγορείτε και να το στηρίζετε.
 • Να το επαινείτε που το μοιράζετε μαζί σας και να το ενθαρρύνετε να σας μιλάει για αυτό το θέμα.
 • Να το συμβουλέψετε να αποφεύγει τους θύτες του (π.χ. αν το περιστατικό γίνεται σε κάποια τουαλέτα να αρχίσει να χρησιμοποιεί άλλη) και να προσπαθήσει να έχει κάποιο φίλο μαζί του (οι έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα παιδιά είναι μόνα τους έχουν πολύ περισσότερες οι πιθανότητες να δεχτούν βίαιη συμπεριφορά).
 • Πείτε του να δείχνει αδιάφορο και δυνατό όταν δέχεται επίθεση. Να λέει με κάθετη και σταθερή φωνή στο θύτη του να σταματήσει και να φεύγει (ίσως να χρειαστεί να τρέξει). Όταν δείχνει αδύναμο, φοβισμένο ή θυμωμένο προκαλεί το θύτη του να τον ενοχλεί περισσότερο γιατί του δείχνει ότι έχει καταφέρει αυτό που ήθελε (να το κάνει να νιώσει άσχημα). Μπορείτε να κάνετε και μαζί πρόβες για να είναι καλύτερα προετοιμασμένο.
 • Συμβουλέψτε το να απευθύνετε στους ενήλικες για βοήθεια.
 • Βοηθήστε το να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να νιώσει δυνατό για να μπορέσει με να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σιγουριά τους θύτες του. Μπορείτε να το καταφέρετε δείχνοντας του και λέγοντας του πόσο σημαντικό και ιδιαίτερο είναι. Επίσης, μπορείτε να το γράψετε σε μια δραστηριότητα που προάγει τη δύναμη όπως πάλη και καράτε.
 • Ενισχύστε την κοινωνικότητα του καλώντας παιδιά στο σπίτι για να παίζουν μαζί ή δίνοντας του τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες της κοινότητας (π.χ. πρόσκοποι, ομαδικά αθλήματα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες).
 • Εξηγείστε του πως και οι θύτες του, το κάνουν αυτό γιατί στη ουσία νιώθουν αδύναμοι και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους. Πείτε τους επίσης πως οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται έτσι στο τέλος μένουν μόνοι, γιατί κανείς δε θέλει να κάνει παρέα με κάποιον που του φέρεται άσχημα.
Αν το παιδί σας δέχεται βία στο σχολείο δεν πρέπει να αδιαφορήστε και να σκεφτείτε ότι θα περάσει. Τα βιώματα αυτά θα τα κουβαλάει σε όλη του τη ζωή και είναι πιθανό να του προκαλέσουν διάφορα προβλήματα κοινωνικής, ατομικής και λειτουργικής φύσης. Πρέπει να το στηρίξετε και να το βοηθήσετε να βρει τη δύναμη να το ξεπεράσει.
*Φιλόλογος

Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά

ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*  

Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν το 1% του πληθυσμού και μια ειδική, παραμελημένη ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πολλές φορές τα ονομάζουν λανθασμένα υπερκινητικά, με διάσπαση προσοχής ή στον αντίποδα ως τεμπέλικα ή ακόμα και με νοητική στέρηση.
Τέτοιο παράδειγμα είναι, όπως είναι γνωστό, ο Άινσταιν. Παρατηρείται ασύγχρονη πνευματική ανάπτυξη σε σχέση με την πραγματική τους ηλικία. Ο τρόπος που αυτά τα παιδιά ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους είναι συχνά συναρπαστικός. Στις ηλικίες 0- με 4 έτη το παιδί μπορεί να κατακτά κάποιες αναπτυξιακές ικανότητες όπως λόγο και αντίληψη, γρηγορότερα από συνομηλίκους. Από το Δημοτικό και μετά παρατηρούμε μια σταθερή ευκολία στην απορρόφηση γνώσεων και μια δίψα για πληροφορίες η οποία αν δεν ικανοποιηθεί θα αντικατασταθεί σύντομα από ανία. Γι' αυτό πολλές φορές ονομάζουν τέτοια παιδιά τεμπέληδες καθώς υπάρχει έλλειψη ερεθισμάτων ικανών να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού.
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ένα χαρισματικό παιδί διακρίνεται από ένα ταλαντούχο στο ότι έχει αυξημένες ικανότητες σε δύο τομείς και άνω (πχ μουσική και λόγος) και όχι μόνο σε ένα όπως τα ταλαντούχα. Παράλληλα δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που κατάκτησε γρήγορα κάποια στάδια πχ περπάτημα, λόγος κλπ θα συνεχίσει να απορροφά γνώσεις και να επιδεικνύει ιδιαίτερες ικανότητες καθόλη την ανάπτυξή του. Πολλά παιδιά επιβραδύνουν ωσότου εξισώνονται κάποια στιγμή τους συνομηλίκους τους.
Ο δείκτης νοημοσύνης (ΔΝ) κυμαίνεται άνω των 140 συνήθως ενώ τα εξαιρετικά ευφυή ή αν θέλετε μεγαλοφυή παιδιά κυμαίνονται άνω των 170, την στιγμή που ο μέσος ΔΝ κυμαίνεται στο 85-115(Stanford-Binetscale). 
Χαρακτηριστικά:
 • Μαθαίνουν νωρίτερα, πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βάθος ειδικά ανάγνωση-μαθηματικά . Θυμούνται εύκολα.
 • Επιδεικνύουν ασυνήθη περιέργεια και φαντασία, ενεργητικότητα και ταχύτητα ενώ φαίνεται να έχουν μικρότερη διάρκεια προσοχής και αν βαρεθούν μοιάζουν να αιθεροβατούν.
 • Κατακτούν γρηγορότερα αναπτυξιακά στάδια όπως περπάτημα, ομιλία με ευρύ λεξιλόγιο κλπ.
 • Αναζητούν και αμφισβητούν περισσότερο. Έντονη κριτική και σκεπτικισμός.
 • Επικοινωνούν καλύτερα με ενήλικες παρά με συνομηλίκους.
 • Αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους εκμάθησης, είναι αναλυτικοί, συστηματικοί και απολαμβάνουν την μελέτη.
 • Αποφεύγουν την αποστήθιση και αναζητούν τις λεπτομέρειες.
 • Είναι πολύ συναισθηματικά και συμπονετικά. Γνωρίζουν την παρορμήτικότητά τους και ότι ξεχωρίζουν.
 • Αν υπάρξει κάποια αποτυχία αρχικά μπορεί να απογοητευτούν και να αναπτύξουν γνωσιακή άπωση για το θέμα.
 • Ευαισθησία σε θέματα αισθητικής και καλλιτεχνίας.
 • Θέτουν ψηλά επίπεδα, είναι οργανωτικοί και τελειομανείς.
 • Βαριούνται όταν απαιτείται να επαναλάβουν κάτι.
 • Είναι συχνά ισχυρογνώμονες και επίμονοι.
 • Έχουν ιδιαίτερο χιούμορ.
 • Επιδεικνύουν ασυνήθιστη ωριμότητα.
Ένα παιδί μπορεί να είναι ταλαντούχο σε τομείς όπου τα τεστ δεν είναι έγκυρα όπως σε περιπτώσεις καλών τεχνών, με ζωηρή φαντασία ή ένα κοινωνικά ή ηθικά χαρισματικό παιδί ή απλά παιδιά που δεν τους ελκύει η ιδέα συμπλήρωσης ενός τεστ. Πολλές φορές η ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού μπορεί να είναι χαμηλή ή ακόμα να έχει αρκετές απουσίες όταν το σχολικό περιβάλλον δεν είναι επαρκές.
Προβλήματα που ανακύπτουν συχνά στα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά είναι καταρχήν κοινωνικής φύσης. Περιθωροποιούνται από τους συνομηλίκους τους, νιώθουν να μην ανήκουν και ότι ξεχωρίζουν ενώ πολλές φορές επιλέγουν να υποβαθμίζουν δημοσίως τις ικανότητές τους ώστε να είναι αποδεκτοί από τον περίγυρο ενώ ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς ή και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αμήχανα ή ακόμα και ενοχλημένοι καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Συνδυάζονται κάποτε και με μαθησιακές δυσκολίες αν πχ η γραφή τους δεν συμβαδίζει με το επίπεδο σκέψης σε μικρές ηλικίες ενώ μπορεί και να συνυπάρχουν ή να συγχέονται όπως αναφέραμε και με το Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής.
Η αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών οφείλει να περιλαμβάνει μια νευροαναπτυξιακή παιδιατρική εκτίμηση και ειδικά προγράμματα παρέμβασης με κατάλληλη ενίσχυση του διδακτικού υλικού στο σχολείο αλλά και ενδιαφέρουσες εξωσχολικές δραστηριότητες. Τέλος οι γονείς οι ίδιοι πρέπει να μάθουν να μιλάνε, να ακούνε και να διαβάζουν μαζί με το παιδί τους και να φροντίσουν να εκμεταλλευτούν και να αναπτύξουν σωστά τα δυναμικά του παιδιού με υπομονή και αγάπη.
*Παιδίατρος- Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η γιορτή της σημαίας-Επέτειος του ΟΧΙ στο σχολείο μας

Σήμερα Δευτἐρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων "Ακης Κλεάνθους", γιορτάσαμε  τη γιορτή της σημαίας και την επέτειο της 28η Οκτωβρίου 1940.Η γιορτή άρχισε με την έπαρση της σημαίας. Μετά αναγνώστηκε το μήνυμα του υπουργού Παιδείας  κ. Κώστα Καδή και στη συνέχεια τα παιδιά παρουσίασαν το πρόγραμμά τους με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Ένα θαυμάσιο πρόγραμμα, διανθισμένο με τραγούδια από όλους τους μαθητές του σχολείου, ποιήματα, μικρά σκετσάκια, αφηγηματικές παρουσιάσεις. Μπράβο στα παιδιά και στους δασκάλους τους γιατί κατάφεραν να μεταδώσουν το πνεύμα εκείνης της εποχής, νιώθοντας περήφανοι που είμαστε Έλληνες!